• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Iva Procházková: Soví spev - Potopa

Spoločenská próza  

Pohľad vnímavého tínedžera na seba samého, spoločnosť a život celkovo.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Kniha je predovšetkým pre tých, ktorí sa radi hlbšie zamýšľajú nad sebou, spoločnosťou, priateľstvom, láskou a ďalšími témami. Autorka knihy, jedna z najuznávanejších českých spisovateliek súčasnej literatúry pre deti a mládež, zasadila príbeh hlavných hrdinov do nie príliš vzdialenej budúcnosti – do Brém polovice 21. storočia. Nejde však o sci-fi príbeh. Posunutie príbehu do blízkej budúcnosti je priestorom na vykreslenie vízie stavu spoločnosti, ku ktorému v dôsledku neustáleho vedecko-technického pokroku na jednej strane a prehlbujúcich sa globálnych ekologických problémov na strane druhej, smerujeme.

Iva Procházková vytvorila literárny text, ktorý má reálnu šancu pútavo a nenásilne primäť mladého čitateľa obklopeného realitou konzumnej spoločnosti k zamysleniu sa nad významom a dôležitosťou všeľudských hodnôt a nenahraditeľnosťou osobných medziľudských vzťahov. Text nie je doplnený ilustráciami, čo mu však vôbec neuberá na hodnote.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (láska, riešenie konfliktov, smútok, strach, pomoc druhým, priateľstvo, rodina, smrť, škola)

Príroda (krajina, prírodné živly, životné prostredie a ekológia)

Veda a technika (veda, vynálezy)

Spoločnosť, história, umenie (mestá, politika, vládnutie)

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Názov slovenského vydania – Soví spev Potopa – predznamenáva strhujúcu udalosť, ku ktorej v priebehu deja dochádza. Motív neutíchajúceho dažďa a jeho následné vyústenie do prírodnej katastrofy sa nesie celým príbehom. Táto „upršaná realita“ je pozadím, na ktorom sa čitateľovi vo forme ja-rozprávania hlavného hrdinu – 17-ročného študenta Armina – predostiera životná skutočnosť dospievajúceho chlapca žijúceho v pretechnizovanom veku 21. storočia, označovaného za „storočie ľudskosti“. Paradoxne k tomuto prívlastku sa však ľudskosť zo vzťahov postupne vytráca. Realitou sa stáva čoraz väčšia úzkostná osamelosť spojená s hrozbou nadvlády techniky a mechanizácie nielen nad dieťaťom či dospelým, ale i nad civilizáciou celkovo.

Emocionálny rozvoj

Prostredníctvom úvah vnímavého tínedžera sa čitateľovi odkrýva celý komplex problémov súvisiacich s naznačeným stavom spoločnosti. Medzi tie, ktoré sa detí a dospievajúcich bytostne dotýkajú, patria problémy rozvrátených rodín a vzťahov. Bežným sa stáva model nekompletnej alebo nefunkčnej rodiny, opačný prípad je považovaný skôr za výnimku. V rodine s matkou samoživiteľkou vyrastá aj Armin a jeho 9-ročná sestra Geza, pričom súrodenci majú spoločnú len matku. Hlavný hrdina sa vo svojich úvahách vracia do spomienok na starých rodičov z matkinej strany ako na jediných jeho a sestriných spoločných príbuzných.

V živote Armina, Gezy a Arminovej priateľky Rebeky dochádza počas dvoch dní k zlomovým udalostiam vedúcim k nečakane rýchlemu osobnostnému zreniu a zodpovednosti. V hraničnej životnej situácii, ktorá si žiada rozhodovanie, sa zrazu väčšina technických vymožeností stáva zbytočnosťou. Skutočnú pomocnú ruku si môžu podať len ľudia navzájom. Dramatická situácia má pre hlavné postavy katarzný účinok. Zároveň počas nej nachádzajú i to, čo dokáže zaplniť ich vnútornú prázdnotu, a to vytúženú osobnú blízkosť.

Dozvieme sa viac o...

Autorka sa v knihe dotkla aj problematiky sociálnych rozdielov medzi ľuďmi; úplnej straty tabuizovania sexu, erotiky a nahoty; podobne i užívania alkoholu a mäkkých drog; nie ojedinelého riešenia osobných problémov samovraždou; nenápadných prejavov skrytej agresivity, ale i zmeny pohľadu na vieru v náboženskom ponímaní, ktorá sa stala niečím, čo sa viac-menej spája iba s minulosťou. Všetko toto je však podávané formou, ktorá núti rozmýšľať a ktorá nepoburuje, ani neútočí na hodnotový vývoj dospievajúceho.

I keď kniha odkrýva pohľad na viacero problematických oblastí, nenabáda k napodobňovaniu negatívnych foriem správania, ani ničomu podobnému. Podnecuje úvahy o ich mieste a vhodnosti v živote človeka. Autorka nie je vulgárna, nedehonestuje človeka, ani nepodceňuje intelekt čitateľa, preto rodič ani učiteľ nemusí mať strach siahnuť po tomto texte.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Porozprávajte sa s deťmi

Je podľa teba hrozba prírodných katastrof v našich zemepisných šírkach iba fikciou? Je táto téma zaujímavá, dôležitá?

Rozprávate sa s rodičmi alebo učiteľmi o ekologických problémoch? V čom by si mohol(a) zmeniť niečo ty sám (sama) tu a teraz?

Čo je podľa teba v živote dôležité (resp. najdôležitejšie) a prečo? V akých situáciách a za akých okolností môže dochádzať ku zmenám v osobnom hodnotovom rebríčku? Zažili ste takú situáciu?

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Ide o knihu, ktorá si svojou hĺbkou, obsahom a štýlom zaslúži pozornosť. Na hodinách literárnej výchovy som s ňou pracovala so žiakmi ôsmeho ročníka základnej školy, ale i so študentmi slovenského jazyka a literatúry na seminároch z didaktiky literatúry. Som presvedčená, že vybrané podnety na uvažovanie môžu byť prínosom nielen pri súkromnom tichom čítaní, ale aj v rámci hodín literárnej výchovy v posledných ročníkoch základnej školy i na strednej škole. Bližšie o mojej skúsenosti s knihou v škole píšem v Mape čitateľských aktivít.

Špeciálny výber

motyl
Tipy na prednes

Autorkou zvolená forma ja-rozprávania a členenie textu na relatívne krátke myšlienkovo uzavreté celky vytvára predpoklad využitia textu aj pri prednese a dramatizácii. Zo strany učiteľa je však potrebný premyslený výber časti textu.

odporúča: Anna Timková Lazurová

cena
Ocenená kniha

Najlepšia detská kniha jari 2009 Bibiana.

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Soví spev - Potopa
 • Autor: Iva Procházková
 • Preklad: Kveta Dašková
 • Žáner: Spoločenská próza
 • Vydavateľstvo: Q111
 • Rok slovenského vydania: 2008
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 130
 • Získané ocenenia: Najlepšia detská kniha jari 2009 Bibiana.
 • ISBN: 978-80-89092-41-3
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.