• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

Helge Torvund: Vivaldi

Príbeh zo života detí  

Niekedy vie najviac ublížiť nevšímavosť.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Tyra je obyčajné dievča. Doma cez prázdniny si užíva slobodu a nového priateľa kocúra Vivaldiho, ktorého pomenovala po svojom obľúbenom skladateľovi. V škole si však obyčajne nepripadá. V škole je všetko inak. Tyra nerozpráva a pre svoje okolie sa stáva menšou, ba až takou malou, že ju ani nevidieť. Kniha sa venuje šikane v rôznych podobách – od ignorácie, cez segregovanie, po malé naschvály. Venuje sa tiež reakciám okolia na šikanu – prehliadanie problému zo strany učiteľov, aktívny prístup Tyrinej spolužiačky, až po prijímajúcu reakciu psychológa. Kniha je zároveň aj o kráse, ktorú Tyra nachádza práve v priateľstve s Vivaldim, v hudbe a vo vzťahu so starou mamou. Vizuálne je veľmi pútavá – textu nie je veľa a je vždy na farebnom podklade. Ilustrácie sú originálne, citlivé a podporujú atmosféru. Príbeh neponúka klasický šťastný koniec, ale nádej na riešenie, ktoré spočíva v záujme a prijatí. Dáva priestor na zamyslenia a rozhovor s deťmi.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (dospievanie, empatia a súcit, láska, násilie, riešenie konfliktov, smútok, osamelosť, strach, pomoc druhým, záľuby, prekonávanie predsudkov, priateľstvo, rodina, šikanovanie, škola)

Príroda (zvieratá)

Spoločnosť, história, umenie (hudba)

Inšpirácia do školy

Občianska náuka, etika – šikana a jej podoby ako téma, uvedomenie si toho, že šikana nie je len fyzické, ale aj psychické trápenie, riešenie akútnych problémov v triede. Výtvarná výchova – Tyra si na hodine výtvarnej výchovy vykreslí svoj žiaľ. Myslíte si, že môže maľovanie pomáhať? Počuli ste už o arteterapii? Prípadne zadanie: namaľovať čo (ne)máme radi, čo nás (ne)robí šťastnými a pod. Hudobná výchova – poznáte hudbu skladateľa Vivaldiho? Čo si predstavíte, keď počúvate hudbu, ktorú skomponoval? Akú hudbu máte radi? Myslíte si, že hudba môže pomáhať? Počuli ste už o muzikoterapii?

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Tyra nás pozýva do svojho vnútorného sveta a sledujeme aj to, ako ľahko sa človek môže ocitnúť v nepriazni druhých. Už ťažšie je vymaniť sa z nej. Napohľad nevinné situácie vytvárajú spolu mozaiku Tyrinho smútku a strachu. Čitatelia sa tak môžu vcítiť do role outsidera a uvedomiť si, ako vie nevšímavosť a drobné naschvály ublížiť. Nie sú to len deti, ktoré ubližujú. Tyra sa stretáva s nezáujmom a prehliadaním aj u učiteľov. Keď sa natoľko pohrúži do maľovania, cez ktoré čiernou farbičkou vykreslí všetok svoj žiaľ, učiteľ ju napomenie, že nekreslí podľa zadania. Keď sa konečne rozhodne v škole prehovoriť, pretože ako jediná rozpozná Vivaldiho Štyri ročné obdobia, učiteľka ani nezdvihne hlavu a odpoveď vyriekne sama, pretože predpokladá, že deti to nemôžu vedieť. Áno, takto by to byť nemalo. Ale žiaľ, presne takto to niekedy je. Práve pomenovaná skutočnosť dáva príležitosť na rozhovor a poukazuje na to, že ani dospelí nie sú neomylní a že majú svoje slabosti a pohodlnosť. V príbehu sú aj pozitívne vzory – spolužiačka Petra, ktorá sa ako jediná Tyre nevyhýba a napokon doma porozpráva o Tyrinej situácii. Petrin otec, ktorý zavolá riaditeľovi školy, aby situáciu aktívne riešil. Školský psychológ, ktorý rešpektuje Tyrino mlčanie a nereaguje na neho netrpezlivo, nahnevane ani otrávene. Petra sa v škole baví aj s tými, ktorí sa s Tyrou nebavia. Je niekde medzi nimi, snaží sa zmäkčovať situáciu, byť s Tyrou cez prestávky. Rodičom povie o tom, čo sa deje, napriek svojmu strachu, že by deti mohli začať ubližovať aj jej. Petra je silným príkladom toho, aké citlivé môžu byť deti a ako veľa toho môžu zmeniť.

Emocionálny rozvoj

Tyrin život akoby bol z dvoch častí. Keď je doma, je jej dobre. Láskavá mama a otec a jej nový priateľ Vivaldi, ktorý hreje na tele aj na duši. Starká, s ktorou sa pri čaji ponára do hudby a je u nej bezpečne. V tomto svete je všetko v poriadku. Keď má ísť Tyra do školy, v žalúdku sa jej vytvorí guča. V škole prestáva rozprávať, cíti sa byť iná, neviditeľná. Deti odídu, keď sa do radu na obed postaví ona. Presunú si kabáty z vešiakov od toho jeho. Tyra to vníma, ale nechápe. Nadobúda pocit, že chyba je v nej. Smrdí? Vyžaruje z nej niečo, čo sa ostatným nepáči? Alebo je to len tým, že nikdy nevie, čo povedať, keď sa ostatní rozprávajú? Pocity zmätenosti a vylúčenia jej chvíľkovo pomáha zahnať hra na klavíri, počúvanie hudby a tiež, keď je mama pri nej a nepýta sa. Tyra by vlastne nevedela odpovedať. Nevie, čo sa jej deje a najmä prečo. Príbeh poskytuje mnoho príležitosti na vcítenie sa do Tyri a jej situácie. Môže sa nám zdať blízka aj preto, že mnoho z nás – detí, ale aj dospelých, často prežíva pocity neistoty, nepochopenia a sklamania v medziľudských situáciách.

Dozvieme sa viac o...

Hudba: Osobnosť a dielo Antonia Vivaldiho, talianskeho skladateľa z prelomu 17. a 18. storočia, sa nesie príbehom a reprezentuje všetko pekné v Tyrinom živote. Tyra so starou mamou počúva klasickú hudbu od svojich štyroch rokov. Pri spoločnom počúvaní sa do hudby vnára a emócie v nej ožívajú. Od starej mamy dostane knihu o Vivaldim. Z textu aj z ilustrácii sa dozvedáme ako vyzeral, že cestoval po Európe, napísal hudbu ku všetkým ročným obdobiam a napríklad aj to, že jeho sláva sa na sto rokov vyparila, pretože na neho ľudia zabudli.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Témy a prvky na zváženie

Editorský omyl - autor, nórsky psychológ Helge Torvund, je na obálke uvedený ako žena (Helge Torvundová).

Zaujímavé aj pre dospelého

Téma šikany a najmä reakcií učiteľov a rodičov nastavuje zrkadlo dospelým. Vidíme, aké dôsledky môže mať nevšímavosť dospelých vo svete detí.

Porozprávajte sa s deťmi

Aká je podľa teba Tyra? Aké pocity prežíva doma a v škole? Cítil(a) si sa niekedy podobne? V akej situácii? Čo alebo kto ti pomohol?

Čo Tyre pomáha cítiť sa lepšie? Ako by Tyra mohla pomôcť sama sebe? Ako by jej mohli pomôcť ostatní?

Čo si myslíš o prístupe učiteľov k Tyre? Mohli podľa teba spraviť niečo inak?

Si v niečom iný(á) ako ostatní? Aký je to pocit? V čom je podľa teba dobré, že sme rozdielni? V čom to môže spôsobiť prípadné problémy?

Spravila podľa teba Petra najlepšie čo mohla, aby pomohla Tyre? Mohla spraviť niečo inak? Bolo niečo, čoho sa obávala?

Sú aj v tvojom okolí ľudia, ktorým dôveruješ a vedel(a) by si sa im zveriť s problémom či požiadať ich o pomoc?

Špeciálny výber

zakusok
Vizuálny zákusok

Mari Kanstad Johnsen svojimi ilustráciami nielen sprevádza, ale aj dopĺňa príbeh. Dozvedáme sa z nich viac, než je v texte - smerujú našu pozornosť k dôležitým detailom .Ilustrácie sú plne zrozumiteľné, farebne sýte a poeticky vyjadrujú jednotlivé momenty príbehu.

odporúča: Petra Mišáková

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Vivaldi
 • Autor: Helge Torvund
 • Ilustrátor: Mari Kansad Johnsen
 • Preklad: Eva Lavríková
 • Žáner: Príbeh zo života detí
 • Literárny druh: Spoločenská próza
 • Vydavateľstvo: Knižná dielňa
 • Rok slovenského vydania: 2018
 • Jazyk: Slovenský
 • Počet strán: 96
 • ISBN: 978-80-972841-2-1
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár