• thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1
 • thumbnail1

John Boyne: Zostaň, kde si, a potom odíď

Spoločenský román  

V čase vojny dospeješ prirýchlo.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Alfie má narodeniny! Jeho vytúžený deň však zatienila iná udalosť. Píše sa 28. júl 1914 a dospelí nehovoria o ničom inom, ako o vojne. Celý príbeh sledujeme očami deväťročného Alfieho. Vojnu si začína uvedomovať, keď prichádza o svojich blízkych – otca, ktorý dobrovoľne narukuje do vojny, suseda s dcérou, ktorí sú odvedení vojakmi ako záujmové osoby. Alfieho mama trávi väčšinu času prácou a Alfie sa tiež rozhodne priložiť ruku k dielu. Začne pracovať ako čistič topánok a zarobené peniaze potajme pridáva do maminej peňaženky. Kniha tak poskytuje viaceré podnety na otázky detí a rozhovor s nimi (doma aj v škole) – o pacifizme, dezercii, detskej práci, vojne. Alfie sa o živote svojho otca na fronte dozvedá z listov, ktoré posiela domov. Po čase však zisťuje, že v skutočnosti sa nachádza na špeciálnom mieste pre vojakov s „nezvyčajnými ťažkosťami“. Kniha sa venuje duševným ťažkostiam, ktorými si prechádzajú muži bojujúci na frontoch. Môže byť nápomocnou práve v podobných prípadoch, keď sa deti stretávajú so situáciou, v ktorej ich blízka osoba trpí duševnou poruchou.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (dospievanie, empatia a súcit, láska, smútok, osamelosť, strach, pomoc druhým, dobrovoľníctvo, prekonávanie predsudkov, rodina, zdravie, choroba)

Spoločnosť, história, umenie (dejiny, demokracia, ľudské práva, politika, vládnutie, vojna a utečenci)

Inšpirácia do školy

Dejepis, Etika, Občianska výchova

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Zlo má v príbehu jedného spoločného menovateľa - vojnu. Tá je však sama o sebe nejasná. Alfieho detskými očami pozorujeme udalosti 1. svetovej vojny a jej nezmyselnosti. Alfie sleduje vojnu cez jej dôsledky na jeho život a život svojho okolia. Znáša mnohé straty, neprítomnosť rodičov, absenciu školskej dochádzky, neistotu. Sám začína pracovať, aby pomohol svojej mame v ťažkých časoch. Alfiemu vojna dala možnosť dospieť – možno až príliš rýchlo... Práve pohľad malého deväťročného chlapca v úlohe rozprávača príbehu umocňuje zážitok z knihy a autentickejšie nám sprostredkúva obdobie 1. svetovej vojny. Kniha je však stále prístupná pre detských čitateľov. Postava Alfieho poskytuje možnosť stotožnenia sa s hlavným hrdinom. Alfieho konanie, rovnako ako konanie jeho otca a matky, motivuje rovnaká hodnota - láska k rodine. Alfie aj napriek strachu podnikne výpravu pre záchranu svojho otca, ktorá je plná neistoty, a v ktorej sa konfrontuje s veľkým neznámom.

Nejednoznačnosť v posudzovaní toho, čo je dobré alebo zlé, vidíme v postave dlhoročného Georgeovho priateľa Joea Patiencea. Pre Alfieho najpriateľskejší človek na svete, pre obyvateľov mesta zbabelec a zbeh, ktorý odmietol narukovať na vojnu. Môžeme však povedať, že sa Joe zachoval nesprávne, poprípade sebecky? Že by bolo lepšie potlačiť strach a bojovať za vyššie ideály? No čo ak práve vyššie ideály motivovali jeho rozhodnutie...

Emocionálny rozvoj

Kniha sa dotýka niekoľkých psychologických tém. V prvom rade je to život Alfieho, ktorý sa po vypuknutí 1. svetovej vojny mení k horšiemu. V jeho živote dochádza k mnohým zmenám, na ktoré však reaguje aktívne (nájdenie si práce, výpomoc matke, akcia na zachránenie otca). Alfie, napriek svojmu nízkemu veku, je životaschopný a plný nádeje, ktorá mu pomáha situácie zvládať. Alfie má dobré úmysly, nad svojím konaním sa zamýšľa a každé svoje rozhodnutie si vie zdôvodniť. Hoci nemôžeme povedať, či je únos jeho otca z nemocnice pre otca samotného tým najlepším riešením, vieme, že Alfieho ženie ten najlepší dôvod na svete - láska. Sledujeme prerod Alfieho z bezstarostného dieťaťa na skorého dospelého, kedy nesie na pleciach zodpovednosť za celú rodinu. Kniha môže byť nápomocnou práve v podobných prípadoch, a teda, keď sa deti stretávajú so situáciou, v ktorej ich blízka osoba trpí duševnou poruchou. Mení sa toho mnoho – od samotného prežívania a správania ich blízkeho, až po výmenu rolí.

Dozvieme sa viac o...

Kniha vyšla v slovenskom preklade práve pri príležitosti stého výročia 1. svetovej vojny. V príbehu sledujeme začiatok vojny aj udalosti, ktoré na ňu nadviazali. Prečo musela rodina Janáčkovcov z Londýna odísť? Na základe správania jednotlivých postáv si môžeme klásť mnohé otázky. Georgie narukuje do vojny dobrovoľne – čo je to vlastenectvo? Jeho najlepší priateľ Joe zase odmieta narukovať – čo je to pacifizmus? Čo znamenajú slová „odvod“ a „narukovať“? Kniha sa venuje duševným ťažkostiam, ktorými si prechádzajú muži bojujúci na frontoch. Je to niečo, čo si so sebou odnášajú aj mimo vojnu a často predstavujú problémy, s ktorými bojujú do konca života.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Zaujímavé aj pre dospelého

Pre rodiča príbeh nie je o humore, ale môže slúžiť ako literárne premostenie na momentálne zložité situácie v rodinných vzťahoch.

Porozprávajte sa s deťmi

Nešťastné udalosti, straty, smútok, rodina, pomoc, choroba. Prišiel si v živote o niečo alebo o niekoho? Aké to pre teba bolo? Čo alebo kto ti pomohol túto situáciu prekonať? Naopak - pomohol si ty niekomu prekonať ťažké časy?

Alfie chodil čistiť na stanicu topánky, aby pomohol svojej mame. Vedel by si aj ty nejako pomôcť svojej rodine? Pamätáš si, kedy tvoji blízki potrebovali pomoc a ty si im ju poskytol? V čom si šikovný? Čo ti ide?

Alfieho počas posledných štyroch rokov sprevádzal príbeh Robinsona Crusoea. Čo má Alfie spoločné s Robinsonom Crusoeom? Čo alebo kto je v živote Alfieho záchytným bodom – ostrovom?

Alfieho otec je psychicky poznačený vojnou. “V poslednom čase je toho veľa, pochopiteľne. Tí muži sa vracajú zo zákopov. Mám na mysli živých. Nemajú to ľahké. Videli a zažili veľa hrôz. A to môže narušiť normálne myslenie.” (s.143). Ak sa zamyslíme nad vojnou a jej dôsledkami, vidíme najmä množstvo vojakov, ktorí padli, ženy a deti, ktoré po nich ostali a vojakov, ktorí utrpeli fyzické zranenia. Málokedy sa ale hovorí o duševných problémoch, o posttraumatickej stresovej poruche... ”Keď niekto príde o nohy, je to zjavné na prvý pohľad. No keď povie, že ma zničenú dušu...” (s.137) Čo sa môže stať v takom prípade? Čo sa môže stať na začiatku 20. storočia? A čo sa deje v takom prípade dnes? Od udalostí 1. svetovej vojny prešlo 100 rokov, no naša spoločnosť ešte aj dnes bojuje s mnohými predsudkami voči ľuďom, ktorí trpia duševnými poruchami. Aj preto je zameranie na duševné následky hrôz 1. svetovej vojny veľmi dôležité. Alfie sleduje zmenu svojho blízkeho človeka, ktorej nerozumie. Napriek svojmu vlastnému strachu a neistote sa však otcovi neobracia chrbtom. Naopak. Robí všetko pre to, aby mu pomohol. Napokon sa “život vrátil do normálnych koľají. Teda normálnych po novom.” (s.214). Kniha má otvorený koniec. Ako bude vyzerať život rodiny Summerfieldovcov ďalej?

Čitateľský zážitok z prvej ruky

Martin (11 r.) : “Tento príbeh vo mne vzbudil veľké emócie, kvôli tomu, že som sa zamyslel nad tým, ako môže syn milovať svojho otca a spraviť pre neho čokoľvek. Veľmi sa mi páčila nekompromisná babka Summerfieldová a veľmi mi zamotali hlavu listy od otca z frontu. Knihu sme si čítali spoločne nahlas s maminkou, a tak som z tej knihy mal ešte väčší zážitok. Keď mi niekto číta nahlas, mám viac času sa nad príbehom zamyslieť a maminka sa mi snaží napodobniť jednotlivé postavy.”

Podrobné údaje o knihe
 • Názov knihy: Zostaň, kde si, a potom odíď
 • Autor: John Boyne
 • Preklad: Alena Redlingerová
 • Žáner: Spoločenský román
 • Vydavateľstvo: Slovart
 • Rok vydania: 2015
 • Počet strán: 214
 • ISBN: 978-80-556-0999-7
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.