Inšpirácie pre učiteľov

Špeciálny darček

8 – 10

profilovka

Nina Majlingová

04. 03. 2020

Miesto

Základná škola

Počet detí

6 - 25

Vhodná pre

3. - 4. roč. ZŠ

Trvanie aktivity

príprava: 30 minút
realizácia: 90 minút

Aktivita podporuje

 • vcítenie sa do situácie, keď sme ja alebo kamarát/ka smutní a hľadanie riešení, ktoré by mohli pomôcť
 • prekonávanie stereotypov o chlapcoch a dievčatách (plač)
 • tvorivú prácu s textom s podporou čítania s porozumením
 • záujem o prečítanie knihy, ktorá má "tajomstvo"

Tematické zaradenie

 • Rodina a rodinné vzťahy
 • Radosť a smútok
 • Darček/prekvapenie

Popis aktivity

Na začiatku hodiny deťom prečítam úvodnú kapitolu z knihy Zo škrupiny 1 – Darček (str. 7-12). Stranu 13 už určite nečítame. Deti najskôr len počúvajú, ak však máte skúsenosť s vašimi žiakmi, že dokážu vnímať obsah predčítaného a zároveň sledovať text, môžete im už v tomto momente rozdať prekopírovaný text z knihy. Deti následne rozdelím do skupín, maximálne štyri deti v jednej skupine. Po prečítaní im rozdám lístky a vyzvem ich: Predstav si, že tvoji rodičia musia odísť na rok do zahraničia tak ako rodičia malého hrdinu z knihy Jožka. Napíš na papier, aký darček by si si od nich želal, ktorý by ti pomohol lepšie zvládnuť obdobie bez nich. Môže to byť čokoľvek. Deťom dám päť minút na premyslenie svojej vlastnej predstavy, vyzvem ich, aby svoje nápady napísali na lístok a ten vhodili do škatuľky. Škatuľku odložíme bokom, budeme s ňou pracovať až v závere, kedy sa vrátime k ich predstavám.

Teraz každá skupina dostane výkres v tvare darčeku, ktorý je rozdelený na štyri časti - štvrtiny. Tie predstavujú štyri postupné kroky. Pred ich samostatnou prácou v skupinách ešte zdôrazním, že pri jednotlivých úlohách nejde o jedinú správnu odpoveď, cieľom je vytvoriť v spolupráci návrhy svojich riešení a zdôvodniť ich.

1.ŠTVRTINA

Každá skupina dostane papier s rôznymi prídavnými menami (spolu 36 slov). Keďže sa až na strane 13 (ktorú ešte stale nemáme s deťmi prečítanú) dozvedáme, aký darček dostane Jožko od rodičov, prvá úloha znie: Vyberte z papiera presne šesť slov, ktoré budú charakteristické pre darček, ktorý dostane Jožko. Vystrihnite len tie slová, o ktorých si myslíte, že vystihujú Jožkov darček od rodičov. Nalepte ich do prvej časti výkresu.

2.ŠTVRTINA

Deťom ešte raz pomaly prečítam odsek zo strany 10: Vyskočil otcovi z kolien a rozbehol sa von. Chcelo sa mu utekať, kričať, plakať, celému svetu povadať, aké je to nespravodlivé, ako dospelí klamú… Zastavil ho až plot. Starká vždy hovorí, že skutoční chlapi neplačú, ale čo keď sa slzy samé kotúľajú po lícach? Premýšľal Jožko a utieral si chlapské slzy do rukáva. Druhá úloha znie: Premyslite si a do ďalšej časti napíšte dve situácie, kedy zvyknú plakať aj chlapci či chlapi.

3.ŠTVRTINA

K tejto úlohe budú deti do každej skupiny potrebovať kópiu textu, ktorý čítali. Na výkrese je pripravené slovo AUSTRÁLIA. Opýtala som sa detí, či už niekedy vypĺňali tajničku. Tretiaci sa s tajničkami stretávajú často, preto bez problémov zadaniu porozumeli. Tretia úloha znie: Predstavte si, že výsledok tajničky je slovo AUSTRÁLIA. Vyberte z textu slová, ktoré by ste k jednotlivým písmenám doplnili – (napr.: A – mAma, U – škatUľa, atď). Dávajte pozor, aby všetky slová súviseli s príbehom, to znamená, aby to boli slová charakteristické pre prečítaný text. Deti si pomáhajú príbehom.

Prezentácia výstupov skupinovej práce

Po tretej úlohe sme sa pustili do spoločného zdieľania výstupov práce jednotlivých skupín. Diskutovali sme, či sú riešenia správne a aké ďalšie ešte existujú. Potom ako jednotlivé skupiny odprezentovali svoje riešenia úloh na výkrese, sme si spoločne prečítali slová zo škatuľky, ktoré písali na začiatku na lístky. Deťom som povedala, aby sa zatiaľ nehlásili k svojim lístkom. Pri každom slove som sa opýtala: Naozaj by vám ako darček od rodičov, ktorí odchádzajú na celý rok preč, stačili napr. Dve hry na Play station? Bol by to darček, ktorý by vám pomohol lepšie zvládnuť čas bez rodičov?

U niektorých detí prišlo k zmene názoru: Môžem to prepísať? Môžem tam niečo doplniť? Už by som napísala niečo iné…

4. ŠTVRTINA

Na výkrese ešte ostalo jedno voľné miesto. Deti si pohodlne sadli a príbeh s názvom Darček som im dočítala. Dozvedeli sa, že v škatuli sa nachádza VAJCE. Záverečná úloha znela: Premyslite si, dohodnite sa v skupine a nakreslite, čo podľa vás darované vajce ukrýva. Po tejto aktivite som deťom povedala, že kto by sa chcel dozvedieť, čo dostal Jožko skutočne vo vajci, rada mu knihu požičiam.

Čo na to deti?

V skupinách boli všetky deti aktívne a snažili sa prispieť do spoločnej práce svojimi vlastnými nápadmi a myšlienkami. V prvej úlohe bolo zaujímavé, že v každej skupine sa objavilo jedno rovnaké slovo – vzácny. Slovo vzácny sa najčastejšie vyskytovalo v prečítanom texte. Ďalšie slová, ktoré vyberali, museli prehodnotiť podľa vlastného úsudku, dedukciou, domýšľaním. V druhej úlohe ma príjemne prekvapilo, že deti napísali nielen negatívne situácie zo života, ale aj pozitívne, napríklad ako ockovia plačú od radosti, keď sa im narodí dieťa. Tento vstup detí sa však zároveň dotkol u jedného chlapca aj citlivej rodinnej témy, zareagovala som v rozhovore takto:

Chlapec: Ten môj určite neplakal, ani nebol rád.

Ja: A máš starkého alebo deda?

Chlapec: Áno

Ja: A myslíš, že on bol šťastný, že mu prišiel na svet krásny vnuk?

Chlapec: Áno, vraj aj plakal.

Ja: No vidíš a starký alebo dedo je isto mocný chlap a tiež sa vedel rozplakať od radosti, že ťa má.

Tipy, odporúčania

V tretej úlohe mali deti drobný problém, pretože písali perom a keď chceli slová v tajničke poprehadzovať, narazili na problém. Odporúčam inštruovať deti, aby písali ceruzkou. Môžu tak slová gumovať a prepisovať.

Pomôcky, rekvizity

 • Podľa počtu skupín:
 • Sada pomôcok na skupinu 3 až 4 žiakov:
 • Prekopírovaný text z knihy Zo škrupiny(str.7-12) so zvýraznenou priamou rečou (ak máte deti s poruchami čítania)
 • Výkres A3 rozdelený na štyri časti (ako darček)
 • Lepidlo
 • Pero
 • Škatuľka
 • Kúsky papiera
 • Tabuľka s prídavnými menami

Kniha k aktivite

Zo škrupiny – obálka

Zo škrupiny

Jana Necpalová. Artis omnis, 2016. 100 s. ISBN 978-80-89718-83-2.

Nezvyčajný darček prináša neobyčajné priateľstvo.

Prečítajte si recenziu Požičajte si knihu

Máte ku knihe vlastnú aktivitu?

Pridať aktivitu
profilovka
Kontaktujte autora
Zdieľajte aktivitu
predel

Pridať komentár