Jana Necpalová: Zo škrupiny

Spoločenské romány, príbehy zo života detí  

Nezvyčajný darček prináša neobyčajné priateľstvo.

Čitateľské aktivity

Prezrite si aktivity súvisiace s knihou alebo pridajte vlastnú.

ČO KNIHA PONÚKA

Darček môže nielen potešiť, ale niekedy i znepríjemniť život. Rodičia druháka Jožka odchádzajú na dlhý čas do ďalekej Austrálie. Aby zmiernili jeho smútok, podarujú mu netradičný darček – vajce! Jožko má pred sebou celý rok v spoločnosti svojej starostlivej starkej. Túžobne očakáva prírastok z vajca. Spoznáva Anastáziu, ktorá prekvapivo žije podobným životom bez rodičov ako on. Záhada vo vajci uzrie svetlo sveta v letnom tábore. Jožko je odhodlaný zbaviť sa čerstvo vyliahnutého krokodíla v hlbokom lese. Svoje rozhodnutie však zmení a krokodíl sa postupne stáva jeho priateľom. S krokodílom, starkou a Anastáziou prežíva Jožko mnoho dobrodružstiev, z ktorých čerpá silu na prekonanie odlúčenia od svojich rodičov.

Tematická oblasť

Ľudia a vzťahy (empatia a súcit, láska, riešenie konfliktov, smútok, strach, pomoc druhým, priateľstvo, rodina, šikanovanie, škola)

Príroda (zvieratá)

Fantázia (veci a zvieratá s ľudskými vlastnosťami)

Inšpirácia do školy

Výtvarná výchova – Čo všetko sa môže skrývať vo vajci? Ako vyzerá mláďa, ktoré sa z vajca vyliahne? Etická výchova – Výchovný problém, kedy Filip ukradne krokodíla, je vynikajúcou témou na rozprávanie o pocitoch „okradnutého“ Jožka a o sile nebezpečnej moci, ktorú dosiahne Filip. Prírodoveda – 3.ročník (Téma PLAZY). Deti si môžu urobiť myšlienkovú mapu, do ktorej vpisujú všetky dôležité informácie, ktoré získali počas čítania o vajci a neskôr o krokodílovi.

Prínosy knihy

Hodnotový rozvoj

Jožkove odlúčenie od rodičov pomáha prekonávať svojským prístupom starká a neskôr u Anastázia.

Anastázia je typ nebojácnej, zodpovednej a sebavedomej mladej dámy. Jožko je akoby jej opak. Avšak vďaka jej trpezlivosti a láskavosti sa mnoho jej povahových vlastností postupne prenáša na Jožka. Začne si viac veriť v rozhodnutiach. Stáva sa priebojným v chlapčenskej partii a tiež odolnejším voči občasnej tvrdohlavosti svojej starkej, ku ktorej sa však stále správa úctivo a slušne.

Emocionálny rozvoj

Jožkovu úprimnú radosť z dlhoočakávaného objatia jeho rodičov strieda rýchla a smutná správa o ich neodkladnom návrate nazad do Austrálie, a to na celý rok. Jožko bojuje s pre neho nepochopiteľným dospeláckym argumentom o dôležitosti práce.

Čas, ktorý venuje starostlivosti o nezvyčajný darček od rodičov, mu pomáha urýchliť nekonečné dni odlúčenia. Stretnutie s Anastáziou, ktorá sa ocitla v rovnakej situácii, prinesie Jožkovi do života cenné priateľstvo. Vďaka odvážnej Anastázii a jej papagájovi dokáže prekonať agresívne obťažovanie zo strany spolužiaka Filipa, čo ho vnútorne posilní.

Jožko vo vzťahu k svojmu prekvapeniu – krokodílovi, prejde dôležitý kus cesty. Od strachu z krokodíla, cez strachu z jeho odlúčenia až po jeho prijatie, čeliac pritom mnohým komplikáciám. Nové situácie, do ktorých sa dostáva, sa tak pre neho stávajú príležitosťou byť odvážnejší, rozhodnejší a sebavedomejší.

Dozvieme sa viac o...

Starostlivosť o vajce a neskôr o krokodílie mláďa je pre mnohé deti veľkou záhadou. Vďaka Jožkovej opatrnosti a odhodlanosti nechať si nezvyčajný darček sa malý čitateľ dozvedá, že krokodíla nie je vhodné budiť, pretože hryzie, ale tiež to, že krokodíl nemôže prečkať tuhú zimu vonku.

Vďaka knihe si deti navždy zapamätajú, že krokodíl sa vyliahne z vajca.

PODNETY PRE RODINY A ŠKOLY

Porozprávajte sa s deťmi

Jožko má strach zo spolužiaka Filipa, ktorý ho často zastrašuje. Opisované situácie sa dajú nazvať šikanovaním. Filip po prázdninách zákerným spôsobom ukradne Jožkovi krokodíla. Náprava Filipovho správania sa v knihe nespomína, čo poskytuje priestor na porozprávanie sa o možných dôsledkoch, či náprave takéhoto správania.

Jožkovi rodičia odchádzajú na celý rok do Austrálie. Akú majú asi prácu? Čo je ich poslaním, keď nemôžu ostať doma so svojím synom? Čo by ti pomohlo zvládnuť neprítomnosť rodičov, keby si bol na Jožkovom mieste?

Aký je rozdiel medzi Anastáziou a Jožkom? Čo majú naopak spoločné? Ako by si opísal Filipa? A ako starkú?

Bol si už niekedy v tábore? Aké pravidlá je tam potrebné dodržiavať a ktoré pravidlá občas Jožko porušil? Prečo sú pravidlá v tábore dôležité?

Aké by to bolo, keby sa o teba museli starať starí rodičia? Čo by sa ti u nich páčilo a na čo by si si zvykal veľmi ťažko? Zamysli sa nad vzťahom Jožka a starkej. Rozumie starká Jožkovi?

Podrobné údaje o knihe
  • Názov knihy: Zo škrupiny
  • Autor: Jana Necpalová
  • Ilustrátor: Martin Krkošek
  • Literárny druh: Spoločenská próza
  • Vydavateľstvo: Artis omnis
  • Rok slovenského vydania: 2016
  • Jazyk: Slovenský
  • Počet strán: 100
  • ISBN: 978-80-89718-83-2
Recenziu pripravili
Zdieľajte recenziu
predel

Pridať komentár
predel
Autorský príspevok bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.